Bạn đang ở đây

Nhà

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật trên địa bàn

Ngày đăng: 03/07/2017<------>Người tạo: Admin@sgtvt <---In tại đây----> In ngay

Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-STP ngày 07/02/2017 của Sở Tư pháp về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng hương ước, quy ước năm 2017. Ngày 19/6/2017, Sở Tư pháp Bắc Giang đã tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, nhằm tập huấn chuyên sâu về phương pháp và kỹ năng cơ bản của báo cáo viên pháp luật.

Thành phần Hội nghị gồm có Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, lãnh đạo Phòng Tư pháp và báo cáo viên pháp luật cấp huyện, phóng viên Báo Bắc Giang, Đài PT-TH tỉnh. Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên pháp luật phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông, vận tải đạt hiệu quả, Sở GTVT tỉnh Bắc Giang đã cử 02 đồng chí là báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh thuộc Sở tham dự Hội nghị. Hội nghị đã nghe báo cáo viên: bà Hà Thị Thanh Vân- Phó Giám đốc Học viện phụ nữ trao đổi một số phương pháp, kỹ năng cơ bản của báo cáo viên pháp luật, những kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ báo cáo viên pháp luật … đồng thời, trao đổi một số tồn tại, hạn chế và cách khắc phục các hạn chế trong công tác của báo cáo viên pháp luật hiện nay.
Qua Hội nghị tập huấn các Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; Lãnh đạo Phòng Tư pháp và báo cáo viên pháp luật cấp huyện đã được nâng cao nhận thức và được bổ sung những kinh nghiệm quý báu về kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao./.

Thân Tuấn - Thanh tra GTVT.