Bạn đang ở đây

Nhà

Phê duyệt quy hoạch bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh đến 2020, tầm nhìn 2030

Ngày đăng: 05/07/2017<------>Người tạo: Admin@sgtvt <---In tại đây----> In ngay

Ngày 29/10/2015, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Thanh Sơn ký ban hành Quyết định số 1951/QĐ-UBND về việc phê duyệt  Quy hoạch bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Quyết định nêu rõ: Phát triển bến  khách ngang sông phù hợp với quy hoạch phát triển giao thông vận tải của tỉnh Bắc Giang, hỗ trợ hiệu quả giao thông vận tải đường bộ, nhất là các tuyến đường liên thôn, liên xã nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu đi lại của nhân dân, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giao lưu văn hóa và luân chuyển hành khách, hàng hóa giữa các địa phương trong  và ngoài tỉnh.
Mục tiêu tổng quát: Đến năm 2020, tất cả bến khách ngang sông trong diện quy hoạch được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy chuẩn: lắp đặt báo hiệu đường thủy nội địa; xây dựng bến cập phương tiện,  đường lên xuống, nơi chờ đạt chuẩn; lắp đặt bảng nội quy, bảng niêm yết giá vé, đèn chiếu sáng đảm bảo đủ điều kiện theo quy định; 100% các bến phải có giấy phép hoạt động.
Thay thế toàn bộ phương tiện vỏ xi măng lưới thép; phương tiện vận chuyển
được lắp máy, được trang bị đầy đủ dụng cụ cứu sinh và các trang bị  khác đảm bảo
vận chuyển an toàn, nhanh chóng và thuận tiện; phương tiện vận chuyển được đăng ký, đăng kiểm và tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật.
Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho hoạt động của bến, nhất là đội ngũ điều khiển phương tiện chở khách phải có  đủ bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với phương tiện hoạt động tại bến.
Có 5 nhóm giải pháp chính được đưa để quản lý và thực hiện Quy hoạch gồm:
- Giải pháp về quản lý;
- Giải pháp về đầu tư nâng cấp, xây dựng bến;
- Giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ;
- Giải pháp về bảo đảm an toàn giao thông;
- Giải pháp về phát triển  công nghiệp giao thông vận tải thuỷ.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Tạ Hòa - Văn phòng