Bạn đang ở đây

Nhà

Sơ kết công tác Đảng, Chính quyền 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

Ngày đăng: 17/07/2017<------>Người tạo: Admin@sgtvt <---In tại đây----> In ngay

Ngày 10/7/2017 Sở Giao thông vận tải Bắc Giang tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng và chính quyền 6 tháng đầu năm 2017, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Tham dự, chủ trì hội nghị có đ/c Bùi Thế Sơn- Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; cùng toàn thể các đ/c cán bộ, nhân viên và đảng viên toàn đảng bộ Sở. Hội nghị đã nghe  báo cáo những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm trên các mặt: về thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, công tác chuyên môn, công tác xây dựng chính quyền, đoàn thể, công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm; đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể trên các mặt công tác 6 tháng cuối năm. Hội nghị đã nghe các ý kiến đóng góp nhằm cùng đưa ra các giải pháp xây dựng Đảng bộ, chính quyền  ngày càng phát triển, thật sự là đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Tại hội nghị đ/c Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở, đã yêu cầu các cấp ủy, đơn vị tiếp tục bám sát và triển khai chương trình kế hoạch đề ra; tổ chức học tập, quán triệt  nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng đúng thời gian, đảm bảo hiệu quả, thiết thực; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy  xây dựng các giải pháp triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; đồng thời nhấn mạnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao 6 tháng cuối năm 2017 Sở GTVT tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành và các địa phương; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt nhiệm vụ duy tu sửa chữa, bảo vệ hành lang ATGT đường bộ. Nâng cao chất lượng quản lý các hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ, đường thủy nội địa, công tác đăng kiểm, công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe…Đặc biệt tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống, bảo đảm việc làm cho người lao động và đẩy mạnh các phong trào thi đua, các hoạt động xã hội, nhất là công tác tri ân, đền ơn – đáp nghĩa./.