Bạn đang ở đây

Nhà

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ và các quy định của pháp luật đối với hoạt động kinh doanh vận tải cho lái xe và nhân viên phục vụ trên xe

Ngày đăng: 05/07/2017<------>Người tạo: Admin@sgtvt <---In tại đây----> In ngay

Ngày 22/6/2017, Sở Giao thông vận tải Bắc Giang phối hợp Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh Bắc Giang tổ chức tập huấn nghiệp vụ và các quy định của pháp luật đối với hoạt động kinh doanh vận tải cho lái xe và nhân viên phục vụ trên xe của các đơn vị kinh doanh vận tải trên bàn tỉnh. Đây là khóa tập huấn thứ 2 trong năm 2017 được Hiệp hội vận tải ô tô triển khai thực hiện.

Tới dự và triển khai buổi tập huấn có ông Đỗ Xuân Hoa - Phó chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, lãnh đạo phòng Quản lý vận tải phương tiện & người lái – Sở GTVT Bắc Giang, lãnh đạo Hiệp hội vận tải ô tô Bắc Giang và gần 100 lái xe, nhân viên phục vụ trên xe của các đơn vị kinh doanh vận tải.
Tại Hội nghị tập huấn, các học viên được phổ biến, hướng dẫn các chuyên đề: Nội dung cơ bản về ngành ô tô Việt Nam và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động vận tải; bồi dưỡng nghiệp vụ vận tải để nâng cao chất lượng dịch vụ và đảm bảo an toàn giao thông; rèn luyện nâng cao đạo đức nghề nghiệp của người lái xe kinh doanh vận tải, nhân viên phục vụ; trách nhiệm của cá nhân, tổ chức quản lý, sử dụng người lái xe vận tải, nhân viên phục vụ xe.

Kết thúc lớp tập huấn, Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh Bắc Giang đã tiến hành kiểm tra kết quả học tập của các học viên và cấp Giấy chứng nhận tập huấn cho các lái xe đạt yêu cầu./.

Trần Quảng - Phòng QLVTPT&NL