Bạn đang ở đây

Nhà

Thực hiện đợt cao điểm kiểm tra các điều kiện với xe ôtô khách giường nằm

Ngày đăng: 06/11/2017<------>Người tạo: Admin@sgtvt <---In tại đây----> In ngay

Thực hiện Kế hoạch siết chặt hoạt động vận tải khách (Kế hoạch số 40/KH-SGTVT ngày 31/5/2016 về siết chặt hoạt động kinh doanh vận tải hành khách, Kế hoạch số 16/KH-SGTVT ngày 31/7/2017 về thực hiện đợt cao điểm kiểm tra các điều kiện với xe ôtô khách giường nằm). Thanh tra Sở đã chỉ đạo các Đội nghiệp vụ tăng cường thanh tra, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động vận chuyển hành khách.

Ngày 30/10/2017 tại Km63 QL17, Đội nghiệp vụ số 5 đã phát hiện và xử lý vi phạm hành chính đối với ông Dương Văn Chiến, địa chỉ: Buồm, Tiến Dũng, Yên Dũng, Bắc Giang, thực hiện hành vi vi phạm: điều khiển xe ô tô BKS 29B-089.52 vận chuyển hành khách không có hợp đồng vận chuyển theo quy định, tiến hành xử phạt vi phạm hành chính bằng tiền: 1.500.000 đồng, và tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe của ông Dương Văn Chiến là 02 tháng. Trong năm 2017, Thanh tra Sở đã lập 112 biên bản vi phạm đối với xe khách, xe taxi vi phạm, với số tiền xử phạt nộp kho bạc là: 174,1 triệu đồng với các vi phạm chủ yếu như: Không phù hiệu, Đón trả khách, Dừng đỗ sai quy định, vận chuyển hành khách không có hợp đồng, không mang theo danh sách hành khách...

Thân Tuấn - Thanh tra GTVT