Bạn đang ở đây

Nhà

Tiếp tục thực hiện các giải pháp tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện

Ngày đăng: 30/10/2017<------>Người tạo: Admin@sgtvt <---In tại đây----> In ngay

Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Ngày 17/10/2017, UBND tỉnh Bắc Giang đã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra hoạt động kiểm soát tải trọng phương tiện tại khu vực đầu nguồn trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1765/QĐ-UBND.

Đoàn kiểm tra liên ngành có nhiệm vụ kiểm tra hoạt động kiểm soát tải trọng phương tiện tại khu vực đầu nguồn (mỏ khai thác khoáng sản, bến, bãi tập kết vật liệu xây dựng ...). Được biết, đây là một trong các nội dung triển khai của Kế hoạch số 2776/KH-UBND ngày 15/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nhằm phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, khó khăn, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm ngăn chặn một cách bền vững, phấn đấu đến hết năm 2017 chấm dứt tình trạng xe cơi nới thành thùng, chở hàng quá khổ, quá tải hoạt động trên địa bàn tỉnh./.

Thân Tuấn - Thanh tra GTVT