Bạn đang ở đây

Nhà

Số liệu thống kê báo cáo

STT Ký hiệu VB Ngày File gắn
1 07/KH-SGTVT BH: 10/01/2018
HL: Ngay sau khi ký
Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi tình hình pháp luật năm 2018
2 06/KH-SGTVT BH: 10/01/2018
HL: Ngay sau khi ký
Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến GDPL năm 2018
3 02/KH-SGTVT BH: 05/01/2018
HL: Ngay sau khi ký
Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018
4 01/KH-SGTVT BH: 05/01/2018
HL: Ngay sau khi ký
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018
5 97/KH-SGTVT BH: 27/10/2017
HL: Ngay sau khi ký
Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT năm 2017
6 91/KH-SGTVT BH: 04/10/2017
HL: Ngay sau khi ký
KH tổ chức ngày pháp luật nước CHXHCNVN năm 2017
7 84/KH-SGTVT BH: 25/9/2017
HL: Ngay sau khi ký
KH triển khai thực hiện chương trình phát triển đô thị tỉnh bắc giang giai đoạn 2017-2020
8 75/KH-SGTVT BH: 03/8/2017
HL: Ngay sau khi ký
KH ứng dụng CNTT trong hoạt động năm 2018
9 74/KH-SGTVT BH: 25/7/2017
HL: Ngay sau khi ký
KH phát triển kinh tế xã hội năm 2018
10 73/KH-SGTVT BH: 25/7/2017
HL: Ngay sau khi ký
KH tăng cường quản lý hoạt động của các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tỉnh

Trang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 sau › cuối »