Bạn đang ở đây

Nhà

Thông tin tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật

Bến xe khách Bắc Giang triển khai tuyền truyền Ngày pháp luật 2017

Ngày 07/11/2017 tại hội trường Bến xe khách Bắc Giang Lãnh đạo Bến phối hợp với Ban chấp hành công đoàn tổ chức tuyên truyền về Ngày Pháp luật trong cán bộ, CNVC và người lao động trong đơn vị...

Đổi mới hệ thông tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự các đơn vị sự nghiệp công lập

Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thông tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự các đơn vị sự nghiệp công lập...

Hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm 2017

Hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm 2017 Sở Giao thông vận tải Bắc Giang đã ban hành Kế hoạch thực hiện hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông”...

Cách tra cứu xe vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Cách tra cứu xe vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ có đề nghị phối hợp xử lý vi phạm của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền...

Bến xe khách Bắc Giang tổ chức Ngày pháp luật

Thực hiện Kế hoạch số 91/KH-SGTVT ngày 04/10/2017 của Sở GTVT về  tổ chức Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017...

Thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công

Ngày 15/8/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 82/2017/TT-BTC quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công.

Kiểm tra giám sát các kỳ sát hạch lái xe

Thực hiện Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 về quy định đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ...

Phổ biến các quy định mới trong lĩnh vực đầu tư xây dựng

Ngày 29/9/2017, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 653/QĐ-UBND Quy định giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bắc Giang...

Thông tư mới có hiệu lực trong lĩnh vực Giao thông vận tải

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 31/2017/TT- BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kính an toàn của xe ô tô; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lốp dùng cho ô tô, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính quang học đèn chiếu sáng phía trước của...

Quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm

Ngày 15/8/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 85/2017/TT-BTC quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hằng năm...

Trang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 sau › cuối »