Chủ nhật, 30/04/2017- 13:59:15

Quản lý giao thông

Với mục đích nhằm tạo lập, duy trì hệ thống hành lang an toàn đường bộ (ATĐB), bảo vệ và khai thác có hiệu quả công trình giao thông, góp phần kiềm...

Thanh tra giao thông

Căn cứ Quyết định số 997/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2016 của Giám đốc Sở GTVT về việc phê duyệt Kế hoạch công tác Thanh tra, kiểm tra năm 2017 của Sở GTVT...

Quản lý đầu tư

Ngày 28/12/2016, Bộ xây dựng ban hành Quyết định số 1354/QĐ-BXD về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình phần Khảo sát xây dựng...

Đoàn thanh niên

Hòa chung không khí cả nước chào mừng kỷ niệm 42 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước...