Sở giao thông vận tải

Quản lý giao thông

Căn cứ tình hình mưa bão ngày càng có những diễn biến phức tạp, để thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2018 và chủ động,...

Quản lý vận tải

Tháo gỡ khó khăn trong triển khai thực hiện Đề án: Phát triển hạ tầng hỗ trợ dịch vụ vận tải đưa đón công nhân trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020...

Quản lý đầu tư

Sáng 03/4, tại trụ sở cơ quan Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN), Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Huyện đã chủ trì Hội nghị trực tuyến Giao ban Quý I về...

Quản lý đào tạo, sát hạch

Phần 1: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông đường bộ

Đoàn thanh niên

Được sự nhất trí của Lãnh đạo nhà trường về việc tổ chức công trình thanh niên “ Ngày kỹ thuật”. Chi đoàn Trường Trung cấp nghề GTVT Bắc Giang đã...