Sở giao thông vận tải

Quản lý giao thông

Ngày 06/7/2018, Sở Giao thông vận tải long trọng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đảng, chính quyền 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm...

Quản lý vận tải

Ngày 06/7/2018, Sở Giao thông vận tải long trọng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đảng, chính quyền 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm...

Thanh tra giao thông

Tháng 7/2018, Thanh tra Sở GTVT Bắc Giang đã kết thúc thanh tra trực tiếp việc chấp hành các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh vận tải...

Quản lý đầu tư

Ngày 06/7/2018, Sở Giao thông vận tải long trọng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đảng, chính quyền 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm...

Quản lý đào tạo, sát hạch

Ngày 06/7/2018, Sở Giao thông vận tải long trọng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đảng, chính quyền 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm...

Đoàn thanh niên

Để thực hiện tốt công tác PCCC Trường Trung cấp nghề GTVT phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC tìm kiếm cứu nạn - Công an tỉnh Bắc GIang tổ chức tập huấn...