Sở giao thông vận tải

Quản lý giao thông

Thực hiện Công văn số 1066/UBND-GT ngày 06/4/2018 của UBND tỉnh Bắc Giang về giao cho Sở GTVT tham mưu sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 07/2017/NQ-...

Quản lý vận tải

Thực hiện Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh bằng xe ô tô; Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT...

Thanh tra giao thông

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng các công trình Sửa chữa mặt đường Km38+600 - Km42+500, Km68+...

Quản lý đầu tư

Sáng 03/4, tại trụ sở cơ quan Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN), Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Huyện đã chủ trì Hội nghị trực tuyến Giao ban Quý I về...

Quản lý đào tạo, sát hạch

Những dịp nghỉ lễ, tết là lúc lưu lượng xe trên đường cao tốc tăng vọt, và gần như mỗi dịp đều xảy ra tai nạn. Tài xế Việt phần đông chủ yếu chạy...

Đoàn thanh niên

Được sự nhất trí của Lãnh đạo nhà trường về việc tổ chức công trình thanh niên “ Ngày kỹ thuật”. Chi đoàn Trường Trung cấp nghề GTVT Bắc Giang đã...