Thứ hai, 27/03/2017- 13:32:36

Quản lý giao thông

Sở Giao thông vận tải tổ chức thực hiện Hội nghị triển khai Đề án Phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020 và...

Thanh tra giao thông

Ngày 22/3/2017, đồng chí Bùi Thế Sơn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Phó Ban An toàn giao thông tỉnh đã dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra...

Quản lý đầu tư

Sở Giao thông vận tải tổ chức thực hiện Hội nghị triển khai Đề án Phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020 và...

Đoàn thanh niên

Chiều 15/3/2017 Chi ủy Trường TCNGTVT Bắc Giang phối hợp với Công đoàn đã tổ chức, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết Hội nghị...