Quản lý giao thông

òa chung vào không khí đại hội chi bộ của các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở GTVT. Ngày 04/8/2017, Chi bộ Văn phòng II – Sở Giao thông vận tải tỉnh...

Thanh tra giao thông

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản 7567/BGTVT-TTr ngày 11/7/2017; Văn bản số 3272/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 20/7/2017 của Sở...

Quản lý đầu tư

Ngày 28/10/2016, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành kế hoạch số 239/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 113-NQ/TU ngày 22/7/2016 của Ban chấp hành Đảng...

Quản lý đào tạo, sát hạch

Sáng ngày 01/8/2017, Sở GTVT Bắc Giang đã tổ chức Hội nghị “Sơ kết  công tác quản lý, đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường...

Đoàn thanh niên

(BGĐT) - Sáng 10-8, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Bắc Giang tổng kết mô hình "Truyền thông gia đình" năm học 2016- 2017...