Quản lý giao thông

Sáng 10/10/2017; Sở Giao thông vận tải Bắc Giang đã tổ chức buổi làm việc kiểm điểm tiến độ các dự án sửa chữa định kỳ năm 2017. Đồng chí Bùi Thế...

Quản lý vận tải

Cách tra cứu xe vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ có đề nghị phối hợp xử lý vi phạm của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền...

Thanh tra giao thông

Thực hiện Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 về quy định đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ...

Quản lý đầu tư

Ngày 29/9/2017, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 653/QĐ-UBND Quy định giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bắc Giang...

Quản lý đào tạo, sát hạch

Thực hiện Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 về quy định đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ...

Đoàn thanh niên

Thực hiện Kế hoạch số 91/KH-SGTVT ngày 04/10/2017 của Sở GTVT về  tổ chức Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017...